Published News

xem them biet thu Sunshine Group 5 điều: Những góc khuất cần phải biết

http://trentonbgzp153.nikehyperchasesp.com/22-yeu-to-ban-hieu-sai-ve-biet-thu-sunshine-group-quan-7

điều tốt là anh tạo thể đi chơi bờ bến rẻ. tất vậy anh tạo thể ở nhà, thư thái như nhiên, thu hút là lúc anh sống tại càng đất nước ấm áp. một cái mà tôi muốn nói chuyện là đi nghỉ trong số biệt thự. khá các người

Adam Kemp Fitness

https://www.techsite.io/p/1239449

A fitness assessment helps you to recognize fitness strength and weaknesses. If you are trying to lose weight, you may require to discover a fitness consulting group that will be able to provide you high class

IB國際課程中文課教學和考試內容都有哪些?

https://www.empowher.com/user/730165

大家都很關心IB國際課程中文課與普通高中語文課有什麽區別呢? 它和普通高中的不同用兩方面就可以概括,一個是教什麽,一個是考什麽。今天我就從這兩方面做最簡單直接的介紹。 IB中文課程沒有固定的教材。只有統一的教學大綱和指定的作家、作品名錄。老師需要按照大綱的要求,根據自己的專長,從指定的名錄當中,選擇作品構建自己的課程體系。目前我們國際部三位中文老師,三個人的課程框架都是不一樣的,都有自己的特色。大家現在看到PPT上的這些課程、這些書目,就是我的課程體系。 一共分成四部分。第一部分:翻譯作品,也就是外國作家作品。我選擇了歐洲的兩部作品和一部日本文學。這一部分的考查方式,是要寫作,學生要寫一篇360字到480字的反思陳述和1400字到1800字的論文,這一部分所占的百分比是25%。第二部分:精讀作品。這一部分文學作品呢,大綱要求一定是不同文學體裁,所以我選了古典文學作品,選擇了詩歌、散文和戲劇。這一部分的評估分是很特別的,是要進行口頭評論,教師負責錄音,所占百分比是15%。第三部分是按文學體裁編組的作品,要求必須是同一體裁。我選的是中短篇小說。這一部分是以試卷(二),就是考卷的形式來進行。試卷中會按每一類文體給三道命題,學生選擇其中的一道命題,用所學的作家作品中的例子做為論據來進行分析論述,是閉卷考試。最後一部分呢是自選作品。這一部分是不需要從指定書單上選擇的,發揮教師的主觀能動性了。我選擇這三部作品的出發點是希望學生能就文本和影視作品的改編進行比較分析。這一部分的評估方式也是口頭的,學生要做一個口頭表達。這裏邊的IOPP指的是Presentation,形式比較多樣,可以討論啊,也可以表演小品。這一部分是比較靈活的,你要進行錄音,所佔百分比是15%。