Published News

Chính sách miễn phí chi phí kỳ thi chuẩn hóa được sử dụng đánh giá năng lực học tập của học sinh trung học và SAT

https://atomic-wiki.win/index.php/Chuẩn_bị_hồ_sơ_đi_du_học_Hoa_Kỳ_cần_thời_gian_như_thế_nào

Ông Chris Lộc Đào - Chủ tịch HĐQT USIS Group cho biết, chi phí liên quan đến hồ sơ du học ở Hoa kỳ sẽ bắt đầu với chi phí của các bài kiểm tra quốc tế. Mọi người sẽ phải chi trả $47.50 cho mỗi lần đăng ký thi SAT