Rớt visa lần đầu là vì may rủi, nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của bạn

https://www.openlearning.com/u/javier-qaq9xa/blog/KeHoachDiDuHocMyKhonKheoMaKhongGapKhoKhan/

Nếu có ý muốn du học, mọi người phải tìm hiểu và có những chuẩn bị nhất định cho bước đi lớn này. Để được du học, mọi người phải trải qua rất nhiều thử thách thế nhưng có lẽ bước xin visa F1, J1, M1 là quan trọng