0
Cơ sở hạ tầng và những dịch vụ cơ sở vật chất cao cấp đã và đang hình nên lớn, dự kiến sau này không xa chỗ đây sẽ là khu xây dựng sầm uất, đẳng cấp an cư cao nhất của Quận 9.

VinCity Grand Park chứa đựng 3

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments